Možnosti ubytovania
(kliknutím na obrázok budete presmerovaní na stránku ubytovania)

HEĽPA

Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1549. Obec patrila Muránskemu panstvu a vznikla

na základe valašskej kolonizácie. Obyvatelia tejto rázovitej obce sa venovali a dodnes venujú

chovu oviec, tradíciu má drevorubačstvo, povozníctvo a baníctvo. Podpivničené drevenice,

ktoré možno ešte vidieť aj dnes sú dôkazom zručnosti miestnych majstrov.

Obyvatelia obce sú prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania, kostol Nanebovzatia Panny

Márie je z roku 1806, bol postavený v barokovom slohu. Svojrázne zvyky a život heľpanov

inšpirovali spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, maliarov Janka Alexyho a Miloša Bazovského, ako aj milovníka slovenského vidieka Karola Plicku.

 

Heľpa má v súčasnosti 2500 obyvateľov.

V obci máme Základnú školu, Materskú školu, Materské centrum a Základnú umeleckú školu, v ktorej sa vyučujú odbory – hudobný, výtvarný, tanečný, multimediálny.

V minulom období bola v obci zrekonštruovaná centrálna časť obce, obnovený pamätník padlých hrdinov, bol vybudovaný zberný dvor a čistička odpadových vôd.

V obci sa nachádza areál prírodného amfiteátra, ktorý je osadený v prekrásnom prírodnom prostredí podhoria Nízkych Tatier, ktorému dominuje majestátna Kráľova hoľa. Amfiteáter sa nachádza v severnej časti obce. V týchto priestoroch sa konajú v letných mesiacoch folklórne slávnosti za bohatej účasti našich i zahraničných súborov i iné hojne navštevované kultúrno-spoločenské akcie.

V okolitom teréne amfiteátra sú vybudované dve drevenice, ktoré slúžia na výstavy počas Horehronských dní spevu a tanca a na prezentáciu ľudových remesiel a tradičných zvykosloví.

V obci je vybudovaný športový štadión s krytou tribúnou, na ktorom sú návštevníkom k dispozícii: ľadová plocha, futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, tenisový kurt a posilňovňa.

Obec ponúka široké možnosti zimnej a letnej turistiky – lyžovanie zjazdové aj bežecké, pešia turistika, splavovanie Hrona, cykloturistika.

Zaujímavosti v Heľpe

1. Prírodný amfiteáter

  • Folklórny festival Horehronských dní spevu a tanca Heľpa
  • Detský folklórny festival Kolovrátok

2. Prehliadka ľudovej architektúry – drevené zrubové domy

3. Ukážky prác ľudových remesiel – rezbárstvo, šindliarstvo, košikárstvo, metlárstvo, spracovanie ľanu, spracovanie vlny pred pradením, pradenie, tkanie, pletenie, vyšívanie, kováčstvo, obuvníctvo, valchárstvo, strojová výšivka

4. Kuchyňa starých materí – ochutnávka spojená s prípravou tradičných jedál

5. Spracovanie spoločenského života, rodinných a výročných zvykov v podaní folklórnych súborov obce Heľpa

6. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatej Panny Márie z roku 1806

7. Prameň kyslej vody

8. Prameň teplej vody – Teplica

9. Pyritové bane

10. Jelenia obora

11. Možnosti turistiky v okolí obce, horské výstupy

12. Vodácke športy – splavnosť Hrona

13. Poľovníctvo a rybárstvo