Nákres rozloženia prekážok a smer postupu pre oddiel "B" poslušnosť

Fotografie pomôcok pre poslušnosť (aporty, metrová prekážka, šikmá stena)