nákres rozloženia úkrytov a smer postupu pre oddiel "C" obranu

Pomôcky pre oddiel "C" obranu (rukáv, makety)