Terčík + predmety

„Stopy budú položené na trávnatých porastoch, neskôr budú doložené fotografie aktuálnych terénov“

Aktuálne fotografie terénov - nasnímané 1.6.2022