NOVÉ

  • 3.6.2022 – časový rozpis IGP3, IGP1, SVV1

  • 2.6.2022 – aktualizácia fotografií terénov „menu  → DISCIPL. A/B/C → STOPA“

  • 2.6.2022 – program preteku nájdete v menu INFO → PROGRAM PRETEKU

  • 30.5.2022 – odkaz na tabuľky pre on-line výsledky (menu → ŠTARTUJÚCI)

  • 28.5.2022 – aktualizácia kladačov stôp

  • 25.5.2022 (06:15) – aktualizovaný zoznam súťažiacich

  • 17.5.2022 – nasnímané terény pre stopy (umiestnené v menu „DISCIPL. A/B/C → STOPA“)

Pre prístup k workingdog účtu každého rozhodcu a figuranta kliknite na fotografiu / To access workingdog account of each judge and helpers, click on the image below.

Rozhodcovia / Judges - IGP3

Rozhodca / Judge - IGP1

Rozhodca / Judge - SVV1

Figuranti / Helpers (IGP3, IGP1)